ขอเชิญคณะกรรมการ

การจัดการองค์ความรู้

เข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป

วันจันทร์ที่  5  กุมภาพันธ์  2561

เวลา  09.00  เป็นต้นไป

ห้องประชุมบัวหลวง

 

 

 

 

Login Form

ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็น  Smart  Office

สำนักงานเลขานุการ วันที่ ธันวาคม 2559 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ฝ่ายหอสมุด วันที่ 21 ธันวาคม 2559


 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Joomla Template by Joomla51.com